Monday, 29 August 2011

پرسشی از اصلاح طلبانیک پرسش از آقای خاتمی و دوستانشان: آیا آزادی نمایشی زندانیان سیاسی، بهانه ای خواهد شد برای شرکت در انتخابات؟!

چند روز پیش 1218 نفر به دستور خامنه ای یا آزاد شده اند و یا مورد تخفیف محکومیت قرار گرفته اند که چند تن از آنها زندانیان سیاسی بوده اند. لازم به ذکر است که جرم این دسته از زندانیان سیاسی غالباً شرکت در تظاهرات،شعار نویسی، پخش اعلامیه و یا جرایمی از این دست بوده، از طرفی هم دوره ی محکومیت اکثریت این عزیزان یا در شرف اتمام بوده و یا طبق قانون می توانستند از آزادی مشروط بهره مند شوند. بنابراین به نظر می رسد این عفو ها بیشتر برای ژست گذشت بوده و نه چیز دیگر. این اتفاق باعث شده که بحث هایی پیرامون این صورت گیرد که کم کم شرط های آقای خاتمی برای شرکت در انتخابات آینده در حال محقق شدن است! می گویند از طرفی روزنامه هایی مانند اعتماد آغاز به کار کرده اند و حال هم که تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند!  بد نیست یاد آوری کنیم که  میر حسین  موسوی و مهدی کروبی کماکان در حصر خانگی و یا بهتر باشد بگوییم همچنان در حبس هستند و کسانی همچون احمد زید آبادی ،عیسی سحر خیز، نسرین ستوده و..  خیلی دیگر از عزیزان هنوز در زندان ها بسر می برند و هر روز هم بر تعدادشان افزوده  می شود، کماکان حقوق اقلیت های دینی و قومیتی کشور پایمال می شود، کماکان راه پیمایی و اعتراض حتی به وضعیت دریاچه ارومیه ممنوع است  به شدت سرکوب می شود و خیلی مسائل دیگر که کوچکترین تغییری در آن ها پیش نیامده. آقای خاتمی و اصلاح طلبان، آیا فکر می کنید دیگر می توان آماده ی انتخابات شد؟ در صورتی که جوابتان مثبت است،  من و خیلی ها دوست داریم نظرتان را در باره طرز نگاه ندا در آخرین لحظه های زندگیش بدانیم، دوست داریم بدانیم از نظر شما حکومتی که به دروغ برای صانع ژاله کارت بسیج صادر کرده چطور حکومتی است؟ امیدوارم که جوابی از سمت شما برسد. با تشکر

                                                                                                                        به امید آزادی

No comments:

Post a Comment