Tuesday, 16 August 2011

به راستی چه بلایی بر سر یاران سبزمان خواهد آمدعکس های جدید خزعلی را دیدم و گریستم. براستی بعد از دیدن عکس میرحسن و کروبی چه حالی خواهیم داشت؟


عکس های پس از مقاومت و مبارزه اش را دیدم . 27 کیلو وزن کم کرده و بدنش نحیف شده، اما کماکان قویست. اما به راستی، زمانی که عکس های میر حسین و کروبی را ببینیم چگونه خواهیم بود؟! 180 روزیست که دارند کوتاهی ما را تحمل می کنند و با زخم زبان های سگان ولایت مبارزه می کنند. درد حبس با خزعلی عزیز اینگونه کرد، موسوی و کروبی، سبز ترین مردان ایران با این همه درد و رنج چه خواهند شد؟  

                                                                                                به امید آزادی همه ی اسیران

1 comment:

  1. کاری نداره بریم حمله کنیم بجای گریه کردن.دست روی دست گذاشتن یعنی آرام آرام به مسلخ رفتن

    ReplyDelete