Wednesday, 17 August 2011

تشکر از آقای ابطحی که میان جنبش سبز و اصلاحات مرز بندی کردابطحی بین اصلاحات و جنبش سبز مرز بندی کرد./ خدا خیرت بده،ما کلی زور زدیم بگیم به دنبال بر اندازی هستیم نه اصلاحات. باید جشن بگیریم

واقعاً بعد از مدت ها خوشحال شدم. از این که یکی از همین عزیزان آمدند و گفتند که اصلاحات با جنبش سبز متفاوت است.من این صحبت ها را به فال نیک می گیرم. این یعنی اعتراف به این که جنبش سبز با اصل نظام مشکل دارد. این یعنی این که تکلیف مردم روشن خواهد شد و دیگر از این سر درگمی خارج شدن. این یعنی این که افرادی مثل امیر ارجمند راحت تر می تونند موضع بگیرند. این یعنی اینکه مزروعی دیگه نمی تونه به خودش اجازه بده  بیاد از طرف جنبش سبز صحبت کنه و بگه که یکی از انتخاب های جنبش سبز مصالحه است. این یعنی این که خاتمی دیگه نمیاد بگه رهبری مردم را عفو کنند و ملت هم چشم پوشی کنند. این یعنی این که دیگر «کلمه» و «رسا» هر چیزی که دلشان بخواهد را نمی تونند به جنبش سبز وصل کنند. این یعنی این که خون ندا ها و سهراب ها و محمد ها پایمال نخواهد شد.  
من تمام علت این که حضور مردم قدری کمرنگ شده بود رو اظهارات و بر خورد ها و رفتار های برخی از این آقایان می دانم. مردم نمی خواهند بیایند و کشته شوند و تنها اندکی اصلاحاتِ در چهار چوب نظام بدست بیاورند و آن هم به دست کسانی که در مدت 8 سال که تمام قدرت را به دست داشتند هیچ کاری نتوانستند انجام بدند. مردم فکر می کردند که اهرم و وسیله شما شده اند و کمی عقب کشیدند، اما حالا می دانند که برای هدف واقعیشان که سرنگونی نظام ولایت فقیه است پا به میدان خواهند گذاشت.  مطمعاً هستم آقای ابطحی فکر نمی کردی که یک مصاحبه ات فصل جدیدی در جنبش آغاز کند، من کاری به اراده ضعیفت و مجیز گویی های جدیدت از آغا ندارم، فقط می تونم بگم که متشکرم.

                                                                                                            به امید آزادی 

2 comments:

  1. این آدم به نظر من تحت اجبار و تهدید ,چیزهایی که به او میدهند را مینویسد ,همین. نگاه کنید در تمام حرفش هیچ دلیلی برای آنچه ادعا میکند علیه جنبش سبز نیست ,در حالیکه بر طبق نوشته های قبل از دستگیری اش آدم نافهمی نیست.از سگهای هار ولایت همه جور اذیت و آذار بر می آید.
    ابراهیم یزدی هشتاد ساله مبتلا به سرطان را بقدری اذیت کردند تا بنویسد در نهضت آزادی نیست.به ظواهر توجه نکنید

    ReplyDelete
  2. این ها ظواهر نیست واقعیت است. دیگران در زندان ها 100 برابر بیشتر اذیت می شوند. آنها چرا از این حرف ها نمی زنند. لطفاً برای کسی که این گونه است آبرو نخرید.

    (نویسنده وبلاگ)

    ReplyDelete