Sunday, 14 August 2011

با افتخار می گویم.. من یک براندازمتا قاطع اعلام نکنیم که یک بر اندازیم کاری پیش نخواهد رفت! موسوی و کروبی را هم که می خواهند محاکمه کنند ، منتظر چه هستید؟!


من خودم را یکی اعضای جنبش سبز می دانم ، اما از نوع بر اندازش! هم من هم شما می دانیم که بخش عمده ای از جنبش سبز سرنگونی نظام ولایت فقیه را می خواسته و می خواهد. به نظر من کم رنگ شدن اعتراضات مردم در این چند وقته اعلام موضع های عجیب بعضی از آقایان است که به اسم اصلاحات بارها خواسته اند از موج عظیم جنبش سبز  سواری بگیرند. باید با افتخار و قاطع اعلام کنیم که تنها به سرنگونی این نظام راضی می شویم. من به عنوان کسی که در این جامعه دارد زندگی می کند با اطمینان می گویم، تا زمانی که همچین هدفی را بازگو نکونید نمی توانید مردم را به خیابان ها بکشانید. این نظام نه اجازه رفراندوم خواهد داد نه اصلاحات! 8 سال تمام اصلاحات زور زد و آغا آن را وِتو کرد! خواهش می کنم دست از گول زدن خودتان بردارید، بیایید با هم یک دل و هم رنگ شویم و هدف واحدمان را اعلام کنیم تا مردم دوباره به صحنه بیایند.
و اما در جواب کسانی که الان می خواهند بگویند موسوی و کروبی خواهان بازگشت به دوران طلایی امامند (کسانی که در بالاترین پشت یوزر  arg…  قایم می شوند و تفرقه اندازی می کنند ) باید بگویم که شعار های جنبش از رأی من کجاست به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای رسید و حتی یک بار هم این دو اعتراضی نکرده اند. مجتبی واحدی هم که بار ها صحبت هایش را شنیده اید ، فکر نمی کنم هیچ کسی حتی این دو عزیز هم دیگر خواستار بازگشت به دوران طلایی (!) امام باشند. و اما در نهایت این خواست مردم است که عملی می شود نه شخص با اشخاصی خاص. جنبش سبز جنبش اپوزوسیون است و متعلق به هیچ شخص خاصی نیست. هر کسی آمد گفت که جنبش سبز متعلق به من است مطمعاً باشید دروغ گویی بیش نیست و تنها به فکر خواسته های خود است و از مردم می خواهد استفاده ابزاری کند. بیایید با هم این نظام استکبار را از ریشه در بیاوریم ....

                                                                                                            به امید آزادی  

1 comment: