Thursday, 25 August 2011

جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ملت فلسطین استاستفاده ابزاری از فلسطینیان و سناریو سازی جمهوری اسلامی در آستانه روز قدس/ ج.ا بزرگترین دشمن ملت فلسطین

چند لحظه ی پیش اخبار شبکه یک داشت فریاد های یک کودک معصوم را در بیمارستان های غزه نشان می داد، صحنه ی دردناکیست، اما چرا این اتفاقات در آستانه ی روز قدس اتفاق می افتد؟! چند روز پیش ، در حالی که فلسطینیان و اسرائیلی ها در آرامشی نسبی بودند، حمله ای از سمت مهاجمان عرب به یک اتوبوس توریستی اسرائیلی صورت می گیرد که 6 تن در آن حملات کشته می شوند. سپس اسرائیل حمله ی تلافی جویانه می کند و حماس هم در پاسخ به آن شروع به موشک پرانی می کند، در نتیجه آن آرامش نسبی در هم می شکند! روز قدس روزیست که «خمینی» آن را ابداع کرده و به زور آن را جهانی نامیده! حال این سوال اینجاست، در صورتی که فلسطینیان و اسرائیلی ها با هم به صلح برسند دیگر روز قدس چه معنایی دارد؟ آیا جز ایران کشوری می ماند که اسرائیل را به رسمیت نشناسد؟ با این تفاسیر آیا جمهوری اسلامی می گذارد این نزاع به پایان برسد و مردم مظلوم فلسطین کمی رنگ آرامش را ببینند؟ آیا جزجمهوری اسلامی و نوچه های آن کسی می توانسته برنامه ریز حمله چند روز پیش به اسرائیل باشد؟ آیا  جمهوری اسلامی مردم فلسطین را به کشتن نمی دهد تا به اهداف تبلیغاتی خود برسد؟! نگاهتان را کمی باز تر کنید..

                                                                                                                        به امید آزادی

No comments:

Post a Comment