Friday, 3 June 2011

جواب موسوی به خاتمی و مزروعی و اصلاح طلبان مصالحه جومیر حسین خطاب به خاتمی و مزروعی و تمام مصالحه جویان با نظام: به بیـــــــراهه نرویدآقای خاتمی ، آقای مزروعی وتمام کسانی که به دنبال مصالحه با نظام هستید؛ امیدوارم این حرف موسوی را بشنوید و رویه تان را عوض کنید «انديشيدن به اين گونه راه حل ها که عده‌ای توبه کنند و عده‌ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گيرد تا اين مشکل بزرگ حل شود عملا به بيراهه رفتن است-مهندس مير حسين موسوی-بیانیه شماره 17». میر حسین عزیز ما، این روز ها رو می دید، می دید که عده ای هر کاری حاضر اند بکنند تا دوباره به قدرت بر گردند، می دید که عده ای خواست مردم را در نظر نگیرند و تنها به فکر خودشان و هم کیشانشان باشند! درود بر تو موسوی که این با بصیرتی تو  روز به روز به ما بیشتر ثابت میشه. میر در بند من، تو سبز بودن را نشان ما دادی، ما سبــــــــز باقی می مانیم، دل تنگت هستیم...


                                                                                                            به امید آزادی

2 comments:

  1. بازگشت به دوران طلائی امام بیراهه رفتن از خواست حقیقی مردم نیست ؟!

    ReplyDelete
  2. فکر نمی کنم کسی به فکر دوران طلایی آغا باشه. اگرم کسی هست من که جزو اون دسته نیستم. مشکل اصل نظام است و اصلاحاتات دیگر برای آن جواب گو نیست.
    مــــرگ بر دیـــکتاتور

    ReplyDelete