Sunday, 5 June 2011

علت انتخاب نام سکوت برای تظاهرات 22 خردادعلت سکوت اولین تظاهرات (22 خرداد) از بین بردن ترس مردم است. روزهای بعد آن جبران می کنیم، پس با من همراه شو


اول از همه باید بگم که هنوزم به این معتقدم که اگه مردم 22 خرداد مردم حضور گسترده ای داشته باشن،  غیر ممکن که تظاهرات ساکت برگزار بشه، حتی اگه اسمش سکوت باشه!به هر حال فکر می کنم با خواست امیر ارجمند برای ادامه ی اعتراضات،پس از 22 خرداد خیلی ها خیالشان راحت شد.علت این تصمیم رو برای اونایی که هنوز دارن بهونه می گیرن میگم تا دست از اتلاف انرژی بر دارند و با مردم همراه بشن.علت انتخاب اسم سکوت برای اولین راهپیمایی این است که مردم در آرامش بتونن به صحنه بیان، وقتی مردم جمعیت انبوه رو ببینن انرژی می گیرن و می فهمن که تنها نیستند، حالا اگه تظاهرات خشم باشه واسه روز اول،یک سری سریع شروع می کنن به شعار دادن، نیرو های امنیتی هم متقابلاً روی میارن به خشونت، اینجوری میشه که هسته ی مردمی شکل نمی گیره و نمی تونیم کاری کنیم. اگه یادتون باشه تو 25 بهمن چون اول تظاهرات آرام برگزار شد جمعیت زیاد و زیاد تر شد، تا جایی که نیروهای امنیتی رو مجبور کرد برای متفرق کردن دست به خشونت بزنه. اول باید به مردم ثابت بشه که قدرت جنبش به مانند گذشته است و متقاعد شوند، این گونه می شه اگه تظاهرات خشـــــــــــم هم بخواهیم بر گزار کنیم، چون مردم می دونند که تنها نیستند به صحنه می آیند. دوست من، با انتقادِ تو از این حرکت پایه های نظام سست نمیشه، پس تو هم با من در این مسیر همراه شو و بگذار به پیروزی دست یابیم.

                                                                                                                  به امید آزادی

No comments:

Post a Comment