Friday, 10 June 2011

...خرداد سبز و فراخوان به فریاد های شبانه... همراه شو عزیزفریـــــــــــاد سبز آزادی را سر خواهیم داد.چه زیباست وقتی آسمان شهر را سبز میکنیم..19،20و21 خرداد هر شب ساعت 10،همراه شو عزیز...

با من فریاد بزن,,, مــــــرگ بــــر دیــــــــکتاتور...

خاک اهورایی من! با فریادمان باز، سبزت می کنیم امشب...


شب است، بر بام بیا... با فریادمان، دوباره مهتاب را سبز خواهیم کرد...No comments:

Post a Comment