Thursday, 23 June 2011

سوختگیمان درجه سوم است اما این سکوت تا به کی...؟


لازم نیست خجات بکشیم! چیزی نشده که فقط 128 روز گذشته و آنها هنوز در حصــــــــرند!

تعجب نکن! 128 روز از حصر کسانی که برای ما پا روی همه چیز گذاشته اند گذشته! کسانی که هزینه های بسیار برای من و تو دادند و اما ما هنوز نتوانسته ایم در نبود آنها به یک اتحاد برسیم و برای آزادیشان کاری کنیم!تو کتاب کمک‌های اولیه مون نوشته بود: سوختگی درجه یک کمی دردناک است، سوختگی درجه دو عمیق تر و بسیار دردناک بوده، اما در سوختگی درجه سه تمام لایه‌ها می‌سوزند و از بین می‌روند، در نتیجه مصدوم درد چندانی احساس نمی‌کند...
مردم ما بی‌غیرت نشده‌اند، سوختگیشان از نوع درجه سوم است!!
امیدوارم هر چه زود تر به خودمان بی آییم و برای آزادی آن عزیزان و تمام زندانیان سیاسی کاری کنیم! این عدد 128 در آینده می تواند هر رقم دیگری به خود بگیرد!!!....


                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment