Wednesday, 27 April 2011

برای آزادی موسوی و کروبی کاری کنیمبرای آزادی موسوی کروبی راه کار ارائه کنیم! سبز ها به خود بیایید هفتـــــاد روز گذشت   دلگیرم از خودم , دلگیرم از تو, از همه ی سبز ها دلگیرم! سایت های سبز می گویند که 70 روز گذشته است اما دلتنگی من به مانند سال ها دوریست. به خاطر کوتاهی ماست که موسوی و کروبی هنوز در حصر اند. هر چه زودتر باید کاری کنیم,  به خود می آییم و اعلام می شود که 70 روزِ دیگر هم گذشته! همه ی سبز ها چه وبلاگ نویس و چه احزاب باید به دنبال پیدا کردن راه حلی برای این موضوع باشیم. من 2 پیشنهاد دارم : 1. تعیین روزی (شاید 11 اردیبهشت!) برای ماندن در خیابان تا آزادی رهبرامان 2.آغاز سردادن شعار های شبانه به صورت مستمر.
در سر هر کسی فکری وجود دارد. منتظر کسی نباشید که بگوید فلان کار را بکنید و ما انجام دهیم. نظراتتون و بیان کنید تا به یک روش واحد برسیم و آن را انتخاب کنیم. مطمعاً باشید با کوتاهی ما آنها آزاد نمی شوند و دیکتاتور ها هیچ گاه از زندانی کردن خسته نمی شوند! از تاریخ درس بگیریم, گاندی هم بدون جرم بیست و چند سال را در زندان به سر برد! سبزها وقت را از دست ندهید..

                                                                                                                  به امید آزادی

1 comment:

  1. http://greenbloggercamp.wordpress.com/2011/05/04/story003/

    درصورت تمایل، در راستای حمایت از دانشجویان عزیز کشورمان و تفبیح سانسور خبری در برخی سایت های خبری سبز و جلوگیری از تکرار آن، به این حرکت بپیوندید.

    ReplyDelete