Monday, 4 April 2011

چرا لینک هایی که درباره ی حصر 50 روزه ی رهبران جنبش است داغ نمی شود؟چرا لینک هایی که درباره ی حصر 50 روزه ی رهبران جنبش است داغ نمی شود؟


15 ساعت پیش پستی ارسال کردم مبنی بر این که پنجاه روز از حصر رهبران جنبش می گذرد. این پست 80 رای آورد و به انبار لینکدونی بالاترین رفت.  از اون ساعت تا به حال 4 پست دیگر دیدم که هر کدام  با همین موضوع و کسب حداکثر 40 امتیاز صفحه ی نخست را ترک کردند. واقعا" شایعه ی اینترنت ملی و انتخاب سر مربی تیم ملی  و ... از حصر میر حسین و کروبی مهم تر است؟!!  آیا فراموش کردیم که به دعوت چه کسانی پا به میدان آزادی خواهی گذاشتیم؟  واقعا" آزادی یا حصر این دو عزیز برای ما که ادعای عدالت خواهی داریم فرقی نمی کند؟!! ما در نبرد هستیم , در نبردی سخت و فرسایشی. نباید خواسته ی دیکتاتوری را که به حاشیه رفتن ما هست رو استجابت کنیم.  باید خواسته هایمان را در گوش جهانیان فریاد کنیم تا نگاه ها رو به ما باشد. چرا لیبی و سوریه و بحرین و چندین کشور عربی دیگر باید در سر خط خبر های جهان باشند اما حتی یادی هم نباید از جنبش آزادی خواهی ایران بر زبان ها بیاید.هموطن من بیاندیش, این مسیری که پیش گرفته ایم راه به کجا می برد؟  آیا فکر می کنید این نظام خودش دلش به رحم می آید و این عزیزان رو آزاد می کند؟ آیا با سکوت ما از این شکنجه ها و قتل ها دست می شویَد؟؟ هرگز!!!  من همین جا از تمام  کسانی که به دنبال آزادی ایران هستند می خواهم که راهکاری ارائه کنند. تظاهرات , اعتصاب, شعار نویسی, شعار های شبانه, اسکناس نویسی و... همه و همه کار سازند فقط نیاز به وحدت است. هموطن من , آزادی خواه ,مبارزمجاهد, سلطنت طلب و... تو هر که هستی با هر اندیشه ای که داری , تا دیر نشده به پا خیز. پیروزی نزدیک است
منبع عکس: صفحه ی فیسبوک 25 بهمن

No comments:

Post a Comment