Monday, 18 April 2011

خطاب به جرس,کلمه,.. به موسوی و کروبی خیانت نکنیدخطاب به جرس,کلمه,.. به موسوی و کروبی خیانت نکنید!
60 روز از آغاز حصر میر حسین عزیز و شیخ شجاع گذشته و تنها کاری که شما کرده اید یک روز شمار در سایت خود قرار داده اید!! آقایان شورای هماهنگی, متفکران جنبش(!!) اگر موسوی کروبی نبودند اصلاً کسی شما رو می شناخت؟؟ شما از حصر این دو عزیز چه سودی می برید که این گونه وحشتناک سکوت کرده اید؟ با این انتظار چه هدفی را دنبال می کنید که ما از آن بی خبریم؟!  به جای این که خودتونو رهبرهای جدید جنبش بدونید(!!!!!!!) برای آزادی این عزیزان تلاش کنید. جنابان ج.ا با این سکوت شما دلش به رحم نمی آید و سمبل های شجاعت جنبش ما را آزاد نمی کند. از شما انتظار داریم که هر چه سریعتر برای آزادی رهبرانمون  برنامه ای اعلام کنید و اگر چنین توانایی ندارید تکلیف همه را مشخص کنید. ما دیگر نمی خواهیم هزینه ای برای بی برنامه گی های شما بپردازیم. "یعنی نمی توان فراخوان داد و از مردم خواست که تا آزادی کامل موسوی و کروبی هر شب شعار دهند؟؟"  عزیزان شاید به نظر شما این کار بی فایده باشد اما کمترین فایده اش یاد آوری هر روزه این فاجعه است.

No comments:

Post a Comment