Tuesday, 12 April 2011

آقای خاتمی آیا سکوت کافی نیست؟؟خبر دارین که در محفل فرمایشی بهارستان شما رو دار زده اند؟!! شما رئیس جمهور 20 میلیون ایرانی بوده اید,تا کی می خواهید سکوت کنید؟ آیا بی حرمتی ها رو نمی بینید؟ احتمالاً در جریان هم نیستید که موسوی و کروبی نزدیک به 60 روزه که در حصر اند!! نکند شما هم در حصرید و ما در جریان نیستیم که چنین سکوتِ سنگینی اختیار کرده اید؟؟!!


آن روزگاران یادتان هست؟ از چه می ترسید, نگران موقعیتان نباشید من به شما قول می دهم  که دیگر برای این نظام یک مهره ی سوخته هستید و هیچ گاه شما را به داخل خود راه نخواهند داد. در اون روزگار نه چندان دور برای حمایت از میر حسین عزیز ما به سفر های طول درازی می رفتی. حالا با شما چه شده است که دارید این خفت و خواری را  تحمل می کنید. آیا فکر می کنید اگر نامه ای بنویسید وحداقل, خواستار آزادی رهبران جنبش سبز شوید اتفاقی برایتان می افتد. شما 8 سال رئیس جمهور بوده اید آن هم در همین اواخر,از قدرت خود خبر دارید؟خیالتان راحت باشد هیچ گاه با کسی که از شخصیت های برجسته ی سیاسی معاصر است کاری نمی کنند که مجبور باشند هزینه ی سنگینی بابت آن بپردازند. از مردم دور نشوید که فاصله از مردم چیزی به جز نابودی در پی نخواهد داشت.

                                                                                                                        به امید آزادی  

1 comment:

  1. سلام
    لطفاً یک دعوتنامه بالاترین برای من ارسال کنید

    nifgi.com@gmail.com

    سپاس

    ReplyDelete