Wednesday, 20 April 2011

فراخوان به شعارهای شبانه در نهم و دهم اردیبهشتبا فریاد های اعتراضی شبانه در نهم و دهم به استقبال 11 اردیبهشت می رویم!/اطلاع رسانی کنیم
با فریاد های خود به مردم یاد آوری کنیم که میر حسین و شیخ عزیز 65 روز است که در حصر هستند. با فریاد هایمان بگوئیم که صد ها پدر و مادر و فرزند کماکان در بند اند..  به مردم بگوئیم که نترسید چون همه با هم هستیم و اگر قبض هاتون رو پرداخت نمی کنید بقیه هم همین کار را دارند انجام می دهند..  به مردم بگیم که هنوزم هیچ کدوم از ما دروغ های ج.ا را با ور نکردیم. به مردم بگوئیم که ندا ها و محمد ها رو از یاد نبردیم و هیچ گاه هم فراموش نخواهیم کرد. به مردم بگوئیم که هنوز هم هر لحظه در دل خود شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد مزنیم.به مردم بگوئیم....
هزاران حرف در دل فریاد های من و تو نشسته است . با فریاد هایمان روز های تلخ و شیرینمان را به یاد بیاریم. هموطنم فاصله ما تا آزادی یک قدم بیشتر نیست , با کمک هم دیگه این یه گام را با قرت بر می داریم. با هم به سوی 11 اردیبهشت در حرکت هستیم و باز هم می گوئیم: دیکتاتور به پایان سلام کن!!..

                            
                                                                          AA اندکی صبر سحر نزدیک استAA1 comment:

 1. ناشناس گفت...دوستان سبز ایران دوست . ما رهبر نداریم
  اما همه می دانیم که هستیم من یا علی اول را می گویم . 11 اردیبهشت آزادی به سمت انقلاب ساعت 6 عصر
  هر کس موافق است اطلاع رسانی کند.
  جنبش سبز عزیز تر از کارگر ندارد.

  آوریل ۲۰, ۲۰۱۱، ساعت

  ReplyDelete