Tuesday, 19 April 2011

صادق درودگر: آقای فردوسی پور رکورد مسابقه پیام کوتاه برنامه 90 برای آقای دادکان است

صادق درودگر: آقای فردوسی پور رکورد مسابقه  پیام کوتاه برنامه 90 برای آقای دادکان است!
درود بر جنبش همیشه سبز و طرفداران شجاع آن..
آقای صادق درودگر مشاور عالی مدیر عامل باشگاه استیل آذین امشب مهمان تلفنی برنامه ی 90 بود و اثبات کرد که طرفدار جنبش سبز است. در حین مصاحبه او عادل فردوسی پور اعلام کرد که رکورد مسابقه پیام کوتاه برنامه ی 90 که برای برنامه  فروردین  سال 88 بود با 3 میلیون 70 هزار  پیام کوتاه شکسته شد. در ادامه ی این مطلب آقای صادق درودگر گفتند که: "آقای فردوسی پور فکر می کنم که شما یک برنامه ر فراموش کرده اید! رکورد پیام کوتاه برای برنامه ایست که آقای دادکان مهمان شما بودند! VVV"
پس از انتخابات و کودتای اقتدار گرایان در سال 88 , در یک برنامه ای آقای دادکان مهمان برنامه ی 90 بود. آقای دادکان در این برنامه با علامت سبزی بر روی سینه خود حضور پیدا کردند. طرفداران جنبش سبز برای اثبات قدرت خود  با اعلام قبلی در این برنامه به گزینه ای خاص رای دادن و آماری عظیم به جای گذاشتند, به صورتی که صدا و سیما اجازه ی پخش اعلام نتیجه آن  مسابقه را نداد. خطاب به تمام مسئولین میگم که مردم شما رو میبینند و کارهای شما رو زیر نظر دارند.ایران سبز ما به زودی آزاد خواهد شد.

                                                                        AA اندکی صبر سحر نزدیک است... AA

No comments:

Post a Comment