Sunday, 29 May 2011

!لطفاً برای خرداد پر حادثه برنامه ریزی کنیدامروز 8 خرداد است و جنبش سبز هنوز برنامه ی خاصی برای خرداد ندارد! چـــــــــرا؟!


 امروز هشتم خرداد است این به این معنی است که تقریباً یک سوم ماه پر حادثه ایران را پشت سر گذاشته ایم. آیا ما به اهداف آزادی خواهیمان رسیدیم؟! آیا زندانیان سیاسی آزاد شده اند؟! آیا موسوی کروبی از حصر خارج شده اند؟! جواب این سوالات منفیست اما من در عجبم که چرا هنوز برنامه ای برای این ماه ترتیب نداده ایم!! برای من جای تعجب داره که چرا ما بالاترینی ها انرژی خودمون رو داریم برای مسائل بی ارزش هدر می دهیم! جداً به نظر شما طرح مسائلی همچون جن گیری و رمالی آن هم در این ماه  عجیب نیست؟! جداً ما باید به ظهور امام زمان در 14 خرداد بپردازیم؟!
من به عنوان عضو کوچکی از جنبش سبز، از همه خواهش می کنم که از خواب غفلت بیدار بشیم تا موقعیت های به دست آمده را از دست ندهیم. از آنجایی که تجربه به ما ثابت کرده که با برنامه های اختصاری کاری از پیش نمی رود و به قول معروف "یه دست صدا نداره" من از تمام اپوزوسیون های داخلی خارجی درخواست دارم که برنامه ای مشخص کنند و آن را به مردم اعلام کنند. من از فرزندان میرحسین موسوی و کروبی، از خانواده های زندانیان سیاسی، از آقای امیر ارجمند و شورای هماهنگی راه سبز امید، از آقای واحدی، سلطنت طلبان، دموکراسی خواهان و ...   خواستارم که روزی رو به عنوان روز فریاد و اعتراض سراسری(شاید 22 یا 25 خرداد) اعلام کنند و از تمام مردم هم دعوت به شرکت در این اعتراض سراسری کنند. دوستان فراموش نکنید که  "چاره قطعاً جز اینه که ناله ی شبگیر کنیم"

                                                                                                به امید آزادی

No comments:

Post a Comment