Thursday, 19 May 2011

این جنبش با اتحادش سبز شددر ادامهء انتقادات به آقای خاتمی: بالاترینی ها به این موضوع مهم هم توجه کنید


قبل از هر چیزی لازم می دونم که بگم خودِ من نسبت به اظهار اخیر آقای خاتمی بسیار ناراحت هستم و در این باره یادداشتی هم پست کردم و ایشون رو به باد انتقاد گرفتم. اما حال می خواهم از بعضی ها گله کنم که توهین و مسخره کردن را با انتقاد یکی کرده اند!


 این عکسی که می بینید یکی از افتخارات جنبش سبز است و همه ما به آن افتخار می کنیم، اما ما چگونه آن را ساختیم؟ با اتحاد. دوست عزیزِ من وقتی تو بی پروا خاتمی را می کوبی، مسخره اش می کنی، به او توهین می کنی و برایش عکس های فتوشاپی می سازی، می دانی داری به جنبش چه صدمه عمیقی می زنی. من و تو و خیلی ها خاتمی را در مرکز جنبش می دانستیم حال می دانی با تخریب او از طرف ما چه فرصتی به نظام می دهیم برای تخریب کل جنبش! همه ی ما می دانیم که ارتش سایبری به شدت در بالاترین در حال فعالیت است و شناسایی دوست و دشمن از هم بسیار بسیار دشوار شده، پس قبل از اینکه زود به اظهار نظری رأی بدهی به این موضوع فکر کن و این سوال مهم رو از خودت بپرس که فرستنده اش به چه مقصودی آن را فرستاده، برای ایجاد کدورت و دوری و شکستن اتحاد ما یا برای قوی تر کردن جنبشمان؟ سعی کنیم سبز زندگی کنیم.

                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment