Friday, 27 May 2011

سخنی کوتاه با اصلاح طلبانمن از اصلاح طلبانی که فقط به دنبال اجرای بدون تنازل قانون اساسی و مصالحه هستند خسته شدم!

من به عنوان عضو کوچکی از جنبش سبز از این رویه شما خسته شده ام! اصلاً قصد ایجاد تفرقه و تضعیف جنبش رو ندارم، بلکه تنها دوست دارم صدایم به گوش یک سری آقایان برسد که بعضی ها ناراضی اند. من از "کلمه" خسته شدم از بس اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو خواست. خسته شدم از بس از لای حرف های موسوی جمله ای را گلچین کرد و به خورد ما داد. من از آقای خاتمی ناراحتم که خواستار بخشش رهبری شده! من از تاج زاده دلخورم که میگه نباید جنبش رادیکال بشه و باید به خواست های حد اقلی بسنده کنیم و...  کاش شعار های "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را می شنیدید. بیش از این سخنی نمی گویم امیدوارم وضع را تغییر دهیم.

                                                                                                                              به امید آزادی

No comments:

Post a Comment