Thursday, 5 May 2011

"یک پیشنهاد "خرداد نزدیک استیک پیشنهاد:اعلام و برنامه ریزی برای ماندن در خیابان از 22 خرداد تا شکسته شدن حصر میرحسین و شیخ مهدی


  "ما به خرداد پر حادثه عادت داریم..."  نزدیک به 80 روز است که شیخ شجاع و سمبل شرافت وادب ما در حصر هستند و چیزی هم که کاملاً واضح است اینه که تا ما کاری برای این عزیزان انجام ندهیم این اقتدار گرایان دلشان به رحم نخواهد آمد و اینها را آزاد نخواهند کرد. از آنجایی که حضور میر حسین و شیخ مهدی برای پیشبرد اهداف جنبش بسیار حیاتیست باید تمام تلاش خود را  برای آزادی این عزیزان به کار ببندیم. از این رو به تمام احزاب و گروه ها پیشنهاد می کننم که با برنامه ریزی دقیق و هدفمند ,یک روز (شاید 22 خرداد) را به عنوان آغاز اعتراضات مردی اعلام کنند. از آنجایی که اعتراض های پراکنده و با فاصله زمانی بالا تنها هزینه برای جنبش در پی خواهد داشت از این رو لازم است که روز و مسیری مشخص تعیین شود و از قبل اعلام شود که اعتراضات تا آزادی رهبران مستمر خواهد ماند. تنها در این صورت است که می توانیم دیکتاتوری رو مجبور به آزادی این عزیزان کنیم. آزادی خواهان باید همتی کرد...

                                                                                                به امید آزادی ایران

No comments:

Post a Comment