Friday, 30 September 2011

آن مرد را ربوده اندآن مرد صداقت دارد، آن مرد شرافت دارد ، آن مرد برای نجات ایران به میدان آمد، آن مرد را 230 روز است که ربوده اند!


نه در حاشیه رفته اند و نه از یادمان دور شده اند، آنها به ما از همیشه نزدیکتراند، خانه ی جدیدشان دل ماست. نه بت من هستند، نه رهبر من، اما هموطن عزیز من هستند. به آنها و به تمام اعتقاداتشان احترام می گذارم. آن قدر پاک هستند که پس از گذشت 2 سال و نیم هنوز به دنبال مدرکی می گردند که بد نامشان کنند اما هنوز نیافته اند. از جنس مردم بودند، چون 230 روز است در حصر اند، ربوده شده اند و در زندانند، نه می توانند بنویسند نه می توانند بخوانند، اجازه هیچ کار را ندارند. دل تنگشانم، اما هر روز با قدرتی چند برابر برای آزادی ایران و آزادی آنها تلاش می کنم، مبارزه می کنم. دوستشان دارم، چون به من یاد دادند که دنیا را از زاویه ای دیگر نگاه کنم، به من یاد دادند که باید به کرامت انسان ها ارج نهم.آن مرد را آزاد می کنیم همه با هم، همان مرد که موسوی است و کروبی. 08/07/1390  k1 
                       
                                                                                                            «به امید آزادی»

No comments:

Post a Comment