Friday, 30 September 2011

حرف های رضا پهلوی به دلم نشستسخنان رضا پهلوی حرف دل یک ایرانی آزادی خواه بود. رایحه خوش اتحاد به مشمام می رسد

من به عنوان یک سکولار دموکرات به خودم می بالم که هموطنی این چنین روشن فکر دارم، کسی که بعضی آن را شاهزاده می نامند و عده ای مثل من آن را آزادی خواه و دموکرات. حرف هایی زد که به دل نشست، حرف هایی که تنها می توانست از زبان یک انسان اندیشمند جاری شود ، انسانی که به حقوق بشر معتقد است و به آن احترام می گذارد، کسی که به حق انتخاب ملت ها پایبند است. بخشی از نوشته آقای رضا پهلوی: «من، رضا پهلوی، بعنوان یک دموکرات و مدافع حقوق بشر، دغدغه و مشکلات امروز ایران را نوع نظام آینده نمی دانم. امروز ارجحیت من، همراهی با آزادیخواهان برای رسیدن به دموکراسی سکولار در ایران فردا است. علیرغم تمایلم به نظام پادشاهی پارلمانی، خود را به هموطنان خواهان نظام جمهوری پارلمانی سکولار کاملا نزدیک می دانم، و دور و جدا از هر تمامیت خواهی، چه سلطنت طلب و چه از نوع دیگر.» خوشحالم، خوشحالم از این که دیگر جا برای مانور عده ای سود جو و تفرقه انداز باقی نمانده. عده ای که با حرف های تکراری و با سم پاشی هایی سطحی دانسته یا ندانسته تنها به جنبش آزادی خواهی مردم ضربه می زنند. لزوم اتحاد را همه با پوست و استخوان احساس کرده ایم، هر روز در جایی صدای اعتراض بلند می شود و دیگران به حمایت آن بر نمی خیزند، به عده ای انگ جدایی طلبی می زنند، به عده ای اصلاح طلب می گویند و عده ای  را سلطنت طلب، اما برای رسیدن به هدف متعالیمان باید بهانه ی سود جویان را از دستشان در بیاوریم. رضا پهلوی لب به سخن گشود ، سخنی که قبل از هر چیز بر اتحاد پافشاری می کرد و حرف دلش این بود: «خط قرمز در جامعه امروز ایران بین جمهوری خواه و مشروطه خواه نیست. خط قرمز در جامعه امروز ایران بین دموکراسی خواهان و تمامیت خواهان است.» این تنها بدین معنیست که انتخاب نظام آینده مشکل امروز ما نیست، مشکل امروز ما نظام فعلی جمهوری اسلامی است که همه باید با هم به پاخیزیم با کمک یکدیگر آن را بر بیاندازیم. گوش های ایرانیان آزادی خواه امروز تشنه ی شنیدن چنین سخنانیست، سخنانی از جنس مردم،سخنانی از جنس احترام و ادب، سخنانی از جنس اتحاد و  سخنانی از جنس آزادی .  08/07/1390  K1

                                                                                                                        «به امید آزادی»2 comments:

  1. tanha shakhs-e ghabele etemad!

    ReplyDelete
  2. vaghean tanha shakhs-e ghabele etemad!!!

    ReplyDelete