Tuesday, 27 September 2011

رسیدن به اتحاد به کمک بالاتریندرود بر بالاترین و بالاترینی ها، با این فعالیتهایمان به جمهوری اسلامی حق می دهم که به این شدت از ما بترسد

در حالی که جمهوری اسلامی به شدت در تلاش است تا به همگان تلقین کند که مخالفانش را سرکوب کرده و آن ها را در انفعال قرار داده، هر روز در این کار زار معرکه ای به پاست و ستون های پوشالی این نظام از اینجا به لرزه در می آید. همه با هم همتی کرده ایم تا نوای خوش اتحاد را به گوش همگان برسانیم، از کاربران گرفته تا مدیران. تصمیم بر آن گرفته ایم تا از امکاناتمان استفاده کنیم و صدای اپوزوسیون ها مختلف را به گوش همگان برسانیم و کمکی کرده باشیم تا هسته ی اولیه مخالفان شکل گیرد. شورایی که در آن به مشترکاتمان بپردازیم و سدی بسازیم که رودخانه ی قدرت مخالفان را در پشت آن جمع کنیم. این نظام تفرقه افکنی را پیشه کرده تا بتواند جداگانه به سرکوب بپردازد. در این طرح می خواهیم به گرد آوری مشاهیر سیاسی بپردازیم، در فاز اول این طرح با کمک کاربران به طرح سوالات پرداختیم. هنوز هم می توان در این طرح همراه شد، امروز بالاترین اعلام کرده که آخرین فرصت است، فرصتی که بسیار ارزشمند است (از اینجا شرکت کنید , فیسبوک). دوستان، اتحاد مهمترین چیزیست که امروز به آن احتیاج داریم پس همه باید با هم همراه شویم و از این طرح حمایت کنیم. این کار تنها گام اول برای شروعی ارزشمند است. همراه شوید     k1 05/07/1390

                                                                                                       به امید آزادی 

No comments:

Post a Comment