Wednesday, 21 September 2011

تشکیل کنگره ملی برای رسید به آزادی لازم استفـعـالان سـیـاسـی، مـخـالـفـان جـمـهـوری اسـلامـی،هـمـراه «مـجـتـبـی واحــدی» شوید و به او کمک کنید.

تشکیل کنگره ملی و اتحاد اپوزوسیون برای براندازی نظام ولایت فقیه، مشاور ارشد مهدی کروبی با این سخن به میدان آمده، طرح و سخنی که عملیست و تنها از طریق آن قادر به آزادی خواهیم بود. ما مخالفان هر یک رودخانه ای هستیم و اتحاد ما به مانند سدی خواهد بود که قدرتمان را در یک جا جمع می کند، نظام می داند که تنها راه ادامه حیات او در شکل نگرفتن این سد است.  جمهوری اسلامی به شدت در تلاش بوده و خواهد بود که گروه ها و اندیشه های مخالف خود را از هم جدا نگه دارد و از این نقطه ضعف ما برای سرکوب تک تک ما استفاده کرده است. در برخی موارد می بینیم بجای این که در برابر ج.ا بایستیم، رو در روی یک دیگر ایستاده ایم و در باره ی اندیشه ای خود به بحث نشسته ایم، متأسفانه گاهی فراموش می کنیم که تمام این اندیشه ها زمانی به تحقق خواهد نشست که این نظام از بین رفته باشد.از دیدگاه هر کسی یک اندیشه ای درست است و همه آن ها محترم اند، سکولاریسم، دموکراتیک، سلطنتی پارلمانی و... همه و همه تنها زمانی عملی خواهند شد که موجودیتی به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد. با این تفاسیر ابتدا باید اختلاف نظراتمان را به گوشه ای بگذاریم و با هم متحد شویم تا ریشه ظلم را از جا بکنیم، بی شک در آینده، در فضای باز سیاسی، هم گروه و اندیشه ای مجال سخن گفتن خواهد داشت بر پایه دموکراسی و رأی مردم نظام آینده را  انتخاب خواهیم کرد. از شما تقاضا دارم به جای آن که به شکل نظام آینده بیاندیشید و بر سر آن به بحث بنشینید، بیایید ابتدا با همدیگر به هدف مشترکمان بیاندیشیم و برای آن تلاش کنیم. طرحی در بالاترین در جریان است که در آن قرار است از طریق بالاویزیون مصاحبه هایی با مشاهیر سیاسی صورت پذیرد، در فاز اول آن سوالات کاربران جمع آوری شده است و به زودی نام مصاحبه شونده ها هم اعلام خواهد شد، موقعیتی پیش خواهد آمد و بستر را آماده خواهد کرد که صدا ها به گوش همه رسیده شود، از تمام مشاهیر دعوت می کنم که بر روی اتحاد بین گروه ها پافشاری کنند تا بتوانیم به خواست ملت دست پیدا کنیم. هیچ گاه یک دست صدا نداشته، بنابراین همه و همه، از وبلاگنویسان گرفته تا سیاسیون، همراه شوید.

                                                                                                                        به امید آزادی

No comments:

Post a Comment