Friday, 23 September 2011

آقای کمرون و کوبیدن جمهوری اسلامی در سازمان مللاز آقای "دیوید کمرون" بخاطر قـهـوه ای کردن محترمانه جمهوری اسلامی وکشیدن خط و نشان برای آن ها در صحنه بین المللی سپاسگذاریم

«دیوید کمرون: احمدی‌نژاد فراموش کرد سرکوب و شکنجه در ایران را یادآوری کند» دیوید کمرون که لحضاتی پس از سخنرانی با شکوه احمدی نژاد برای صندلی ها به پشت تریبون رفت، با ژستی عالی و محترمانه، در حضور نگاه های بین و المللی جمهوری اسلامی را به گند کشید. او چنین گفت: «لحظاتی پیش حضار این مجمع شنوندۀ سخنان رئیس جمهوری اسلامی بودند. وی فراموش کرد که به ما یادآوری کند که هدایت کشوری را به عهده دارد که گرچه در آن نوعی انتخابات برگزار می‌شود، ولی در آن آزادی بیان سرکوب می‌شود. در این کشور از ایجاد مطبوعات آزاد جلوگیری می‌شود، تظاهرکنندگان با خشونت سرکوب می‌شوند و کسانی را که خوهان آینده‌ای بهترهستند دستگیر و شکنجه می‌کنند.» آقای کمرون در ادامه صحبت های خود و پس از وجود شرایطی که در ایران موجود است به این موضوع اشاره کرد: «به همین دلائل نباید تصور داشت که برگزاری انتخابات برای برقراری دموکراسی و آزادی کافی باشد.» آقای کمرون از قیام های کشور های مصر و تونس و لیبی یاد کرد و یاد آور شد که این اتفاقات باید زنگ خطری باشد برای کشور هایی همچون ایران و سوریه که صدای ملت خود را نمی شنوند. آقای کمرون  از عملکرد و اتحاد کشورهای غربی و کشورهای عربی در قبال لیبی تقدیر به عمل آورد با کشیدن خط و نشانی تلویحی برای ایران و سوریه متذکر شدند که باید همواره آماده باشیم تا بتوانیم از مردم کشورهایی که خواهان آزادی هستند حمایت کنیم. ما در این گوشه دنیا از آقای کمرون به خاطر اتخاذ چنین موضعی متشکریم.

                                                                                                                        «به امید آزادی»
K1  01/07/1390
                        

No comments:

Post a Comment