Friday, 2 September 2011

!شاهزاده هیچ نژادی برتر نیستآقای رضا پهلوی، به جای آن که به نام و جایگاهی که اطرافیانتان برایتان متصور هستند تکیه بزنید به ادب و شخصیت و سوادی که دارید تکیه کنید.

می خواهم با شما درد و دلی کنم، من به شخص شما و شخصیت اصیل و ایرانی شما احترام می گذارم، و شما رو به عنوان یک هموطن دوست می دارم، اما با کمال احترام به هیچ عنوان به نظام سلطنتی و پادشاهی آن هم از هر نوعش اعتقادی ندارم. حتی آن نظام های پادشاهی پارلمانی که از کشور های مختلف همچون انگلیس مثال می زنید.کلاً نظام هایی که فرد محور هستند را مردود می دانم.آقای پهلوی عزیز، شاهزاده با رعیت زاده تفاوتی نمی کند، خون هیچ یک از دیگری رنگین تر نیست، باور کنید که شما نژاد برتر نیستید ، همانطور که خامنه ای نژاد برتر نیست، شما می گویید پادشاه باعث وحدت می شود، اما به راستی فرق شما با رهبری فعلی چه خواهد بود؟ به هیچ وجه قسد ندارم شما را با خامنه ای مقایسه کنم ، چون شخصیت شما قابل مقایسه با آن ملعون نیست، تنها می خواهم جایگاه ها را به چالش بکشم. با این که به نظام سلطنتی اعتقاد دارید اما همیشه از شما شنیده ام که می گویید در نهایت این مردم هستند که تصمیم خواهند گرفت، اما این حرفتان و با بعضی از اعمالتان تفاوت دارد!
شما طرف دارانی دارید که من به همه آن ها به خاطر اعتقادشون احترام می گذارم ، اما تا به حال دیده اید شما رو چگونه خطاب می کنند «اعلی حضرت همایونی شاهزاده رضا پهلوی... »؟ سوالی از شما داشتم ، به راستی این گونه بر خورد برای ما در این نظام آشنا نیست؟ آیا احترام و شخصیت هر فرد به اسم اوست؟ یعنی خامنه ای را هم که به تازگی امام می خوانندش آیا ارزشش بیشتر شده؟ شما هیچ یک از این رفتار ها وبرخورد ها را نفی نمی کنید، باور کنید که این کار ها به ضرر شماست و تنها به وجه شما آسیب می زند. تقاضایی از شما دارم، به جای آن که به نام و جایگاهی که اطرافیانتان برایتان متصور هستند تکیه بزنید به ادب و شخصیت و سوادی که دارید تکیه کنید. حرف هایمان را به حساب یک انتقاد دوستانه از یک ایرانی نسبت به هموطنش بگذارید و به امید این که به زودی بتوانید به زادگاهتون باز گردید.

                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment