Sunday, 18 September 2011

خامنه ای و دیکتاتوری مدرنپیغام BBC به مخالفان و مردم: مشکل اصلی خامنه ای و نظام دیکتاتوری پیشرفته اش است که پشت نام جمهوریت پنهان شده+فیلم


بخش فارسی بی بی سی در مستندی حرفه ای به نام  «خط و نشان رهبر» به زندگی سیاسی آقای خامنه ای پرداخت. مهمترین نکته در این مستند نگاه بی طرفانه و طرح واقعیات بود که از هزاران فحش فضیحت کار ساز تر است. این مستند حرف های زیادی برای گفتن داشت که تنها نگاهی دقیق می خواست تا آن ها را دریافت کند. در ابتدا راوی با یک جمله ی کوتاه پیغام مهمی را به مخاطب داد «..میلیون ها آدم در خیابان ها یک چیز را می خواستند اما یک فرد چیز دیگری را می خواست..»، این جمله به راحتی حرف آخر را اول زد و گفت که سید علی خامنه ای یک دیکتاتور است. این مستند به وضوح نشان داد که خامنه ای از هیچ سواد ممتازی بر خوردار نیست کسی بوده که مثل انسان های عادی به موسیقی و کشیدن پیپ علاقه داشته، پس به گفته قدیس سازان او مسیح زمان نیست (در بخشی از مستند صحبت های آخوندی قرار دارد که نقل می کند خامنه ای نشانه های مسیح را داراست). در جایی دیگر نشان می دهد که خامنه ای در حال ارائه گزارش از اسیران سفارت آمریکا است و بازگو می کند که حال آنها خوب است و آنها بسیار راضی هستند! در ادامه  مصاحبه ای با یکی از آن اسیران انجام شده و آن بی درنگ خامنه ای رو فردی ریا کار و دروغ گو می خواند. در ادامه ی شفاف سازی ریا کاری های خامنه ای به سفر های او به جبهه در دوران جنگ اشاره می شود که تنها ژستی بوده و هیچ گاه پا به خط مقدم نگذاشته است، همچنین در جایی نشان می دهد جمله معروف «آقای من، من جان ناقابلی دارم» از سال 78 مورد استفاده قرار گرفته و تنها چیزیست برای فریب دادن انسان های ساده لوح. باز گو می شود که در دوران بنی صدر گروه و طرفداران خامنه ای توانستند با تقلب اکثریت مجلس را به دست بیاورند که همان هم باعث برکناری  اولین رئیس جمهور ایران می شود. بی بی سی بسیار زیرکانه نشان می دهد که در دوران ریاست جمهوری خامنه ای ، میر حسین موسوی نخست وزیری تحمیلی بوده و علت عقده گشایی های او در حال حاضر را بیان می کند، نشان می دهد که او فردی قدرت طلب بوده و از اختیارات محدود آن زمان ریاست جمهوری ناراضی بوده و در اولین حرکت وزارت اطلاعاتی را بنا می کند که در آینده باعث به قدرت رسیدن آن خواهد شد. در ادامه بیان این قدرت طلبی ها زمانی که سید علی به مقام رهبری دست پیدا می کند شکل آن را از حالتی که خیمنی وار آن داشته تغییر می دهد و به جای آن که در بیت مرجعیت خود باشد به خیابان پاستور می آید و در مرکز قدرت قرار می گیرد. بی بی سی کاملاً شرح می دهد که خامنه ای برای حکومت جدید خود بروکراسی و نظام اداری کاملی از معتمدین خود ایجاد می کند تا به تواند به شکلی سیستماتیک دیکتاتوری پیشرفته اش را به اجرا بگذارد. در ادامه این اقتدار گرایی ها نهاد های رسمی و قانونی و نهاد های غیر رسمی که به دست خامنه ای هستند باز گو می شوند، نهاد های همچون نیروهای مسلح،قوه قضائیه،مجمع تشخیص مصلحت،شورای نگهبان ، رادیو تلویزیون و نهاد های مال مذهبی همچون بنیاد مسنضعفین،آستان قدس،کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام که تنها به رهبر پاسخ گو هستند و در اختیارات قانونی رهبر هستند! وانتخاب و عزل وزارای اطلاعات،امور خارجه و دفاع به دست اوست که از اختیارات فراقانونی اوست. بی بی سی با باز گو کردن این قدرت ها در کنار چیزی به نام حکم حکومتی به وضوح خبر از دیکتاتوری موجود در ایران می دهد. به امید اینکه همه این پیغام رو دریافت کنند.

                                                                                                                        به امید آزادی

No comments:

Post a Comment