Sunday, 9 October 2011

!درود بر تمام انسان های شجاع، درود بر خزعلی


نظام و صحبت های کوبنده مهدی خزعلی: آقای احمدی نژاد غده ی سرطانی است و باید برداشته شود!/درود بر خزعلی+فیلم کامل مصاحبه


به راستی اولین باریست که این گونه شیفته ی یک مرد مذهبی شده ام، کسی که ترسی از هیچ کس ندارد و به دور از احتیاط تمام واقعیات را بیان می کند. در مصاحبه برنامه پارازیت، ایشان صحبت هایی انجام دادند تاریخی و دندان شکن. مهدی خزعلی:« بنده معتقد هستم که آقای احمدی نژاد نمی تواند این دوره ریاست جمهوری را به پایان برساند و مجلس آن را استیضاح خواهد نمود، البته ایشان هم بی کار نخواهد نشست و یک سری اطلاعات را از آقایان منتشر خواهد کرد و اما بنده از آقایان می خواهم که نترسند و این غده ی سرطانی را جراحی کنند که کشور به شدت در خطر است   بنده اعتقاد دارم عده ای چون دیدند که آقای احمدی نژاد با کار های نا بخردانه خود نظام را از بین خواهد برد به او رأی دادند. من از داستان سال 67 اطلاعی نداشتم، در آن زمان  بنده بسیجی بودم که از جبهه باز گشته بودم از همه جا بی خبر، این واقعیتی است که بنده هم زمانی که اطلاعات جدید را به دست آوردم دیدم نسبت به مسائل تغییر کرد. بنده معتقد هستم که عده ای بسیاری در این نظام هستند که اطلاعات غلط دریافت می کند و تمام واقعیات را نمی دانند- من 3 بند در زندان را درک کرده ام یکی بند 240 است که واویلاست! سلول هایی در ابعاد 160 سانتی متر در 2 متر خورده ای است، در وسط این بند شما سطلی فلزی می بینید که من به ابتدا فکر می کردم سطل زباله ست اما بعد که آن را باز کردم دیدم مدفوع های انسانی خشک شده داخل آن است، این بند ها هیچ تهویه ای ندارند -  وضع در بند 209 بهتر است اما باز هم فضایی نیست که در آنجا انسان را نگه داشت و به نظر بنده اگر گوسفند را هم در آنجا نگه داریم به گوسفند اهانت شده است   و اما بند 350 وضعیت بهتری دارد. من را شکنجه نکردند غیر از دسگیری نوبت آخر که من را کف ماشین گذاشتند و پا بر روی گردنم قرار دادند، اما در نوبت دوم بنده صدای زجه هایی را اتاق های بازجویی نزدیک خودم می شنیدم،اما چیزی که بسیار بر روی من تأثیر بد گذاشت صحنه ای بود که دیدم زن زندانی به پای دو مرد افتاده و التماس می کند که آن را به جایی نبرند.من یک مسلمان شیعه هستم و به حکومت دینی اعتقاد دارم اما بر این معتقدم که تمام گروه های دیگر با اندیشه های متفاوت باید محترم باشند و نمی توان حکومتی را به مردم تحمیل کرد.»
این ها بخشی از صحبت های مهدی خزعلی با غیرت بود، بد نیست به بعضی از دوستان و افراد داخل کشور یاد آور شویم که این طور صحبت کردن ها نیاز به شهامت دارد و بهانه های آن ها از طرف مردم قابل قبول نخواهد بود. مهدی خزعلی عزیز هم اکنون در تهران است و امیدوارم که مشکلی برای ایشون پیش نیاد. 17/07/90 K1  

                                                                                                          «به امید آزادی»

No comments:

Post a Comment