Monday, 10 October 2011

آفتاب گرم اتحاد به زودی طلوع خواهد کردآفتاب گرم اتحاد به زودی طلوع خواهد کرد، دیکتاتور سلام کردن را تمرین کن، پایان نزدیک است!

دیکتاتور، صدای خروش دوباره را می شنوی؟ بزودی همه با هم یکی می شویم برای یک هدف که آن سرنگونی توست، برایت خبر بدی دارم این پیام را بخوان! « از هم میهنان آزاده ام بار دیگر می خواهم که برای آزادی نه تنها میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، بلکه آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در این راه با اتحاد وسیع تری تلاش کنند» این پیام کسی است که آن را برچسب کرده بودی برای تفرقه اندازی، تعجب نکن رضا پهلوی این پیام را برای ایرانیان فرستاده،نه برای به دست آوردن پادشاهی، تنها به برای به دست آوردن آزادی ایران، خواستار اتحاد تمام مخالفانست، همان خواسته ای که مجتبی واحدی چندیست به دنبال آن در سفرهاست، همان خواسته ای که بسیاری از ما به دنبال آنیم. برایت متأسفم، آخر داستانت نزدیک است. آن روزی که اتحاد ما کامل شود، آن روزی که کنگره ملی مان را شکل دهیم ، آن روزی که تمام مخالفانت با احترام در کنار هم بنشینند، آن روز روزِ خداحافظی توست، روزی که گرمی دلنشینش را احساس می کنم، روزی که در همین نزدیکیهاست. به افق بنگر، در همین نزدیکیست روزی که تو را همه با هم به پایین می کشانیم ، به زودی آن روز می رسد که همه آزادانه حرف هایمان را بیان کنیم و انتخاب را به صندوق های رأی بسپاریم. خوشحالم برای هم میهنانم و اندوهگینم  برای تو، که حتی اگر به چنگ من و ما نیافتی، لکه ننگی را همیشه به دوش خواهی کشید، لکه ننگی که در تاریخ در کنار اسمت یاد خواهد شد. دیکتاتور سلام کردن را تمرین کن، به زودی باید به پایان سلام کنی!  18/07/90 K1

                                                                                                                         «به امید آزادی»

1 comment:

  1. همه با هم پیش به سوی آزادی بر مبنای حقوق بشر

    ReplyDelete