Wednesday, 12 October 2011

!خامنه ای و تلاشش برای نابودی ایرانآقای خامنه ای آمدی آب روابط آمریکا و عربستان را گل آلود کنی و ماهیگیری کنی، اشتباهی ایران را به آتش کشیدی!

واقعاً لازم می دونم به شما تبریک بگویم با همین فرمان ادامه دهید به زودی ایران نابود خواهد شد. بعد از افتضاح ارسال محموله به نیجریه این پروژه بکر ترین کاری بود که با آن می شد ایران را به نابودی سوق داد، کم با برای برنامه هسته ایتان ایران را در معرض تهدیدات نظامی قرار داده بودید حال باید این مسائل را هم به آن اضافه کنیم! همه می دانیم که با ایران و ایرانی به شدت مشکل دارید، اما واقعاً فکر نمی کردیم برای این عقده گشایی دست به چنین کاری بزنید! خواهش می کنم کتمان نکنید، همه می دانیم که سپاه به دست خود شما و گل پسرتون آغا مجتبی، رهبری و اداره می شود! البته این فکر در صورت عملی شدن بسیار به نفعتون بود و می توانستید از تنش به دست آمده بین آمریکا و عربستان استفاده کنید و به ماهیگیری بپردازید اما واقعاًً اسمی به نام سی آی ای را قبلاً نشنیده بودید؟ یعنی واقعاً آن ها را از سربازان گمنام خودتان هم ضعیف تر تصور کرده بودید؟ می خواستید با این کار بحرین را به دست بگیرید و آن را حیاط خلوت خود کنید و بیداری اسلامیتان را رنگ لعاب ببخشید،اما اشتباهی گندی جدید زدید به نام ایران! ناراحتیم از این است که در آینده نمی گویند جمهوری اسلامی با سران فاشیست و عقب افتاده اش چنین حرف هایی زده اند و چنین تصمیماتی گرفته اند، می گویند ایران فلان کار را کرد! ناراحتیم از این است که اگر آتش جنگی را روشن کنید تنها خودتان در آن نمی سوزید بلکه ایران و ایرانی را به آتش خواهید کشید! تنها کم مانده که نقش شما هم در ترور رفیق حریری مشخص شود تا دیگر کلکسیون کثافت کاری هایتان در جوامع بین و الملل تکمیل شود. البته بگذارید یک مورد را هم اضافه کنم، تقریباً چیزی نمانده که تحریم نشده باشد، یادتان باشد که بعد از تحریم نوبت حمله نظامیست. این واقعیتیست که یا خودمان از پس شما ها بر خواهیم آمد و سرنگونتان می کنیم یا اگر نتوانستیم دیگر بیشتر از این قابل تحمل نیستسد و دنیای خارج شما را سرنگون خواهد کرد! با تنفر فروان خدمت شما و دار و دسته k1  20/07/90  !    

                                                                                                                                «به امید آزادی»


No comments:

Post a Comment