Saturday, 7 January 2012

روی سخنم با شماست ای خواص بی بصیرت!روی سخنم با شماست ای خواص بی بصیرت! این چه نظامیست که مصلحتش با پایمال شدن خون بی گناهان گره خورده؟!


از اصل نظامی حمایت می کنید که خواص بی بصیرت شده جایگزینی برای نام های هاشمی و خاتمی و خمینی! هر چند می دانم دل به این لقب خوش کرده اید! اما سوالی دارم، آیندگان نام شما را در کنار میر حسین جست و جو خواهند کرد یا در کنار... ؟! شما حتی بر اعتقاد خود نیاستاده اید، مگر نمی گویید از سینه چاکان این نظام هستید، پس چرا  چشم بر به یغما رفتن آن بسته اید؟! من دلدادگی به این نظام ندارم، اما شما چه؟ این بی هدف زیستن شما مگر ممکن است! شما سکوتی را فریاد کرده اید که گوش های آن عناصر خودی و داخلی را هم عقیم کرده! عجبا از شما! چگونه در مقابل پایمال شدن حق انسان ها سکوت کرده اید، چگونه خون های ریخته شده بی گناهان را تنها با اشارتی فراموش کردید! مگر آن میر حسین از یاران امامتان نبود؟ مگر شیخ پیر ما در کنارشما در جبهه انقلابتان نیاستاده بود؟ پس بر پایه کدام اصول مردانگی اسارتشان را هضم کرده اید! آن قلم ها را بر دارید و بنویسید که از وضع موجود ناراضی هستید، آن قفل لب ها را بگشایید و فریاد کنید که نظامتان را یک خاص با بصیرت (!) در روز روشن راهزنی اش را کرده، پاشنه ی کفشتان را بکشید، تا بنبست اختر راهی نیست! مگر نمی گویید برای این نظام جانتان را هم خواهید داد، پس آن دست را از روی دست بر دارید که اگر کاری نکنید من و آن یاران منافق دیگرم بنیانتان را از زمین بر خواهیم کشید! ببینید به چه روزی افتاده اید که حتی من هم که باید از سکوتتان شاد باشم کارد به استخوانم رسیده! 


شما ایستاده اید برای نظامی که تارنمای رئیس تشخیص مصلحتش را برای مصلحت کشور مسدود می کنند! شما برای کسانی پا بر روی مردانگی گذاشته اید که نوه بنیانگذارش را مجالی برای سخنوری در سالگرد وفات پدر بزرگش نیست! حیثیتتان را برای آن نام جمهوری اسلامی به بازی گرفته اید که رئیس جمهورش که زمانی رأی 20 میلیون نفر را به پشت سر داشت ، حال در مجلس فرمایشی حکم اعدامش را صادر می کنند و در خفقان می گذارندش! دختر آن انتخاب کننده ی رهبر فعلی را به باد ناسزا می گیرند و شما تنها سر تکان می دهید! این ها سیاست عمل شماست یا بی غیرتی شما؟!! کمی به خود بی آیید، آن روز را در نظر بیارید که زمانی فرزندان این مرز و بوم کتاب های تاریخشان را باز می کنند و نام شما را خواهند دید، خودتان صفحه را انتخاب کنید، در میان ویران کنندگان ایران می خواهید آرام گیرید یا در کنار آزادگان؟!
ای قلم! تازیانه ات را بر کش که همین اندک برایشان کافیست! اما ای کاش به خود بی آیید..! 90/10/17 k1

                                                                                                                        «به امید آزادی»

1 comment:

  1. inha tofaleh mollaha hastan..tof be gor komeini va marg bar rahbar zenazadeh....be omid azadi iran az dast in tofaleha va ahriman eslam...

    ReplyDelete